پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

به نام خدا

رسالت شرکت در سال جاری علاوه بر انجام وظایف معمول خود، به نگاه علمی، نظام مند و سیستمی معطوف شده و در این راستا با انجام بررسی های جامع، دقیق و عالمانه در جهت پیگیری اهداف راهبردی شرکت نسبت به طراحی و تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته ایم.

اکنون به پشتوانه سالها تجربه ارزشمند ، توانمندی کارکنان و حمایت سهامداران مجموعه لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس(سهامی خاص) به افق های نو نگاه دارد. هم راستا با الویت های جامعه ایرانی و در جهت گیری از آخرین ظرفیت های کسب و کار، این مجموعه در سال مورد گزارش حضور فعالتری در زمینه کالاهای مصرفی بادوام داشته است.

این شرکت، سرآمدی در عرصه صنعت لیزینگ را چشم انداز و حداکثرسازی ارزش و رضایت برای ذینفعان را رسالت خود قرارداده است.

در سال جدید نیز از فرصت خدمتگزاری به نحوی که شایسته جامعه ایرانی باشد حداکثر استفاده را خواهیم برد و در سایه الطاف پروردگار با نیروی تازه در راستای اهداف عالیه ذینفعان و سهامداران در جهت خدمت به مشتریان گام بر می داریم.