نظام راهبردی

نظام راهبردی

 

رویه های کارامد راهبری شرکت برای عملکرد صحیح فعالیت اصلی شرکت و عملکرد صحیح در بازار سرمایه لازم است. راهبری ضعیف می تواند موجب سلب اعتماد سهامداران گردد. لذا این شرکت در سال 1398 در جهت استقرار نظام مدیریت یکپارچه اقدام نموده و پس از انجام ممیزی های خارجی موفق به دریافت گواهینامه  در زمینه استانداردهای ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) و ISO10002:2004 (سیستم مدیریت رضایت مشتری) گردیده است.

لذا این شرکت از طریق استقرار نظام مدیریت یکپارچه و رعایت الزامات مربوطه در فرآیندهای سازمان به طور اثربخش بدنبال راهبردهای ذیل می باشد:

  • افزایش رضایت طرف های ذینفع بطور مستمر؛
  • توسعه کیفی سازمان از طریق کاهش ریسک­ها، شکست­ها و انحرافات سیستمی و کیفی در کلیه فرایندهای سازمانی و اشاعه تفکر مبتنی بر ریسک و رویکرد فرآیندی به طور مستمر؛
  • توسعه کمی سازمان از طریق مدیریت استفاده بهینه از سرمایه، توسعه و تنوع خدمات و جذب منابع مالی ارزان قیمت ؛
  • حصول اطمینان از رعایت کامل الزامات قانونی و شرعی در ارائه خدمات و اجرای کامل الزامات قابل کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه و اهتمام به بهبود مستمر آن در راستای توسعه اثربخشی در کلیه فرایندهای پشتیبانی/ مدیریتی/ عملیاتی؛
  • توسعه و ارتقاء نیروی انسانی از طریق آموزش و بهبود سطح صلاحیت/ آگاهی کارکنان و ارتقا و حفظ دانش سازمان در کلیه فرآیندهای اجرایی بمنظور توانمندسازی فرایندهای سازمان در تحقق ماموریت و اهداف سازمانی؛
  • تعهد به حفظ و صیانت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی، حوادث محیط کار و رعایت بهداشت فردی و ایمنی با نگرش تعهد رهبری و دورنمای دستیابی به مسئولیت اجتماعی؛

 چشم انداز

قرار گرفتن در جمع 3 شرکت برتر واسپاری کشور تا سال 1404

ما در آینده نزدیک به یک شرکت بزرگ واسپاری، توسعه یافته، پویا، چابک و اثربخش به عنوان الگویی برای صنعت نوین لیزینگ تبدیل خواهیم شد. در همین راستا دست یافتن به جایگاه برتر اقتصادی، در سطح کشور و تبدیل شدن به انتخاب اول کسب و کارها، صنایع سبک و سنگین و شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی در کشور را دورنمای آینده خود ترسیم نموده ایم.

ماموریت سازمان

این شرکت با اتکا بر سرمایه انسانی کارامد و بهره مندی از فناوریهای نوین ، همواره در جهت رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات متنوع و سریع برای مشتریان، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، فراهم کردن زمینه رشد ، تعالی و افزایش رفاه برای کارکنان و تمرکز بر مسئولیت های اجتماعی گام برداشته تا پیوسته رضایت کلیه ذینفعان سازمان را جلب نموده و دستاوردهای بیشتری را کسب نماید.

اهداف سازمان

اهداف کلان سازمان به طور کلی به شرح ذیل می باشد:

1-افزایش سود با کیفیت و ارتقاء منافع سهامداران

2-جذب منابع مالی ارزان قیمت

3-ارتقا و حفظ رتبه شرکت و توسعه برند لیزینگ

4-کاهش ریسک های اعتباری

5-ارتقاء ایمنی ، سلامت و بهداشت محیط کاری و بهینه استفاده از منابع و مصرف انرژی

استراتژی های کلان

استراتژی های پیشنهادی این شرکت در راستای رسیدن به اهداف فوق، به شرح ذیل می باشد:

1.توسعه و متنوع سازی پورتفوی لیزینگ

2.متنوع سازی و بهبود روش های تامین مالی(کاهش هزینه های تامین مالی از طریق انتشار اوراق تامین مالی و روش های مختلف تامین مالی سرمایه، بدهی و…)

3.افزایش کیفیت و موفقیت واسپاری های انجام شده ( حفظ چابکی در اجرای واسپاری و افزایش درصد تامین مالی های موفق )

4.ورود لیزینگ به حوزه های جدید کسب و کار

5.توسعه و ارتقا برند لیزینگ توسعه سایت ، سیستم اتوماسیون  به منظور کاهش بروکراسی و افزایش سرعت انجام کار و … در جهت افزایش رضایت مشتری

6.توسعه و ارتقا سیستم های آموزش ، ایمنی و بهداشت کارکنان و حفظ محیط زیست