کالاهی مصرفی بادوام

کالاهی مصرفی بادوام

اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به کارکنان شرکت ها و موسسات حقوقی معتبر:

این نوع تسهیلات شامل لوازم جهیزیه، لوازم خانگی، لوازم اداری، لوازم کامپیوتری، خودرو سواری و غیره برای کارکنان شرکت های حقوقی طرف قرارداد با لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس می باشد.