ماشین آلات و تجهیزات

ماشین آلات و تجهیزات

اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک مورد نیاز بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی مانند:

ماشین آلات ، تاسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع مختلف اعم از نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، مخابراتی، معادن و …

دستگاه ها و ماشین آلات چاپ، بسته بندی، صحافی ، لیتوگرافی و غیره مورد نیاز روزنامه ها، چاپخانه هاو شرکت های تبلیغاتی

تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، پاراکلینیکی، اماکن ورزشی، گردشگری، تفریحی مانند هتل ها، شهربازی و …

ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات فراوری، محصولات غذایی، نان صنعتی، دامداری ، کشتارگاهی و …