حمل و نقل

اعطای تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در بخش حمل و نقل:

حمل و نقل زمینی/ خرید خودروهای سنگین مانند: انواع کشنده ، کامیون، کامیونت، ماشین های راهسازی و عمرانی و نظایر آن.

حمل و نقل ریلی/خرید انواع لوکوموتیو، واگن و سایر تجهیزات ریلی راه آهن

حمل و نقل دریایی/خرید انواع تجهیزات، شناورها و سکوهای دریایی، یدک کش، کشتی، قایق و …